Privacy


Marel Compleet is een computerverkoop en herstelbedrijf gevestigd te Zierikzee. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verkrijgen wij toegang tot uw opgeslagen bestanden. Dit kunnen ook privacy gevoelige bestanden zijn.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 

· duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens en bestanden verwerken. Dat doen wij mondeling voordat wij toegang krijgen tot uw bestanden en via deze privacyverklaring.

· u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw gegevens in te mogen zien.

· uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen.

· passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens en andere privacy gevoelige bestanden te beschermen.

 

Persoonsgegevens onderhoudscontract:

Indien u bij Marel Compleet een onderhoudscontract heeft afgesloten zijn een aantal persoonlijke gegevens van u bij ons bekend, zoals naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

Deze gegevens worden afgeschermd bewaard en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

 

Beveiligen en bewaren:

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van- en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 3 weken. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 3 weken na reparatie zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Harde schijven welke bij ons achterblijven zullen door ons worden vernietigd, zodat derden geen toegang meer kunnen krijgen tot uw “oude” bestanden.